Ψυχολογία στη Μεγάλη Βρετανία (Αγλλία, Ουαλία, Σκωτία)

Η Ψυχολογία ορίζεται ως η μελέτη του νου, η οποία και ασχολείται με την κατανόηση της συμπεριφοράς του ατόμου και το ίδιο το άτομο. Διακρίνεται σε δύο κύριες ομάδες αυτές της βασικής και θεωρητικής ψυχολογίας και σε εκείνης της εφαρμοσμένης ψυχολογίας.

Η επιστήμη της ψυχολογίας εξετάζει το ρόλο των νοητικών λειτουργιών στην ατομική και κοινωνική συμπεριφορά, ενώ διερευνά επίσης τις φυσιολογικές και νευροβιολογικές διεργασίες που προκαλούν ορισμένες λειτουργίες και συμπεριφορές. Ο άμεσος στόχος της επιστήμης της ψυχολογίας είναι να κατανοήσουμε την ανθρωπότητα ανακαλύπτοντας τις γενικές αρχές αλλά και τη διερεύνηση συγκεκριμένων περιπτώσεων. Οι σπουδαστές ψυχολογίας ερευνούν έννοιες όπως η αντίληψη, η γνωστική λειτουργία και συμπεριφορά, η προσοχή, το συναίσθημα, το κίνητρο, η λειτουργία του εγκεφάλου, η προσωπικότητα, και οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Η ψυχολογική γνώση εφαρμόζεται συνήθως για την αξιολόγηση και τη θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Επιπλεόν εφαρμόζεται και στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μετά από τις σπουδές σας στον τομέα της ψυχολογίας, μπορείτε να επιλέξετε ως ψυχολόγος να αναπτύξετε την καριέρα σας είτε εργαζόμενοι σε κλινικές, είτε σε σχολεία αλλά και στην παροχή συμβουλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνεχίσετε στον τομέα της επιατημονικής έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τις διανοητικές διαδικασίες και την κοινωνική συμπεριφορά (συνήθως σε πανεπιστημιακά τμήματα ψυχολογίας) ή / και να διδάξετε αυτές τις γνώσεις σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Επίσης, μπορείτε να εργαστείτε σε διάφορες βιομηχανικές και οργανωτικές μονάδες (π.χ., στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού).

Για να θεωρηθείτε επαγγελματίες ψυχολόγοι θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία ένα πρόγραμμα ψυχολογίας σε πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο Βρετανικό φορέα πιστοποίησης British Psychological Society (BPS). Το πρόγραμμα του UKFC Foundation Course of Athens εξασφαλίζει την επιτυχή είσοδό σας σε αναγνωρισμένα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ FOUNDATION ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Περισσότερα άρθρα για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία