METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – Postgraduate Degrees (Master, MBA etc.)

Μεταπτυχιακά στην Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ολλανδία και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Master, MBA) σε ολόκληρο το φάσμα των ακαδημαϊκών κλάδων. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο από κυβερνητικούς και μη οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας και αναγνωρίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος (full time) ενώ μπορεί να ολοκληρωθεί έως και σε τέσσερα έτη (part-time). Ως υποψήφιοι μπορείτε να επιλέξετε από χιλιάδες ειδικευμένα προγράμματα πάνω στις τέχνες, τις θετικές επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Το ευρύ φάσμα και η ευέλικτη προσέγγιση των εκπαιδευτικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ακριβώς αυτό που θέλετε να σπουδάσετε.

Πτυχία Master: MA/MSc/MBA/MLitt/MEd/MEng/MMus

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα φέρουν πολλούς τίτλους, όπως και διακρίνονται παραπάνω. Ωστόσο, οι διαφορετικοί τίτλοι (π.χ. MA/MSc/MBA/MLitt/MEd/MEng/MMus) αντανακλούν την ευρεία θεματική περιοχή του προγράμματος και όλοι έχουν το ίδιο επίπεδο και την ίδια αναγνώριση. Π.χ. δεν υπάρχει πραγματική διαφορά ανάμεσα σε ένα MA Marketing και σε ένα MSc Marketing αφού και τα δύο προγράμματα έχουν την ίδια ακριβώς ιδιότητα. Για να απονεμηθεί ένας μεταπτυχιακός τίτλος ο/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις διδασκόμενες ενότητες καθώς και την πτυχιακή του/της εργασία (final year thesis) με επιτυχία.

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία ή την Ολλανδία καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης σας δίνει την ευκαιρία να διευρύνετε τις γνώσεις σας πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα τον οποίο γνωρίζετε από τις προπτυχιακές (Bachelor) σας σπουδές ή ακόμα και να επιλέξετε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει από το πρώτο πτυχίο καθώς και από πιθανή εργασιακή σας εμπειρία. Π.χ. ένας απόφοιτος ιατρικής ή μηχανολογίας μπορεί κάλλιστα να επιλέξει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι μεταπτυχιακών σπουδών:

1) Taught master – (MA, MSc, LLM, MEd etc)

2) Research master – (MRes, MPhil)

Τα Taught master μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούνται από μια σειρά από διαλέξεις, εξετάσεις , εργασίες (projects, essays, reports, presentations) καθώς και την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας (final year thesis/project) την οποία ολοκληρώνει ο φοιτητής στο τελικό στάδιο της φοίτησης του/της.

Τα Research master μεταπτυχιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τη σε βάθος μελέτη ενός συγκεκριμένου πεδίου χωρίς απαραίτητα την παρακολούθηση διαλέξεων. Αντιθέτως ο σπουδαστής αφιερώνει το χρόνο του στην ολοκλήρωση και εκπόνηση της ερευνητικής του εργασίας και η τελική βαθμολογία καθορίζεται από την ποιότητα αυτής.

ΜΒΑ – Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ένα MBA είναι ένας εξειδικευμένος τίτλος σπουδών που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε σημαντικά το προφίλ σας στον επιχειρηματικό κόσμο. Το (MBA) αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο που σας δίνει τις δεξιότητες που χρειάζεστε για μια επιτυχημένη καριέρα στο management. Τα μαθήματα του MBA καλύπτουν θέματα όπως η επιχειρηματική πολιτική και στρατηγική (business policy and strategy), η λειτουργική και στρατηγική διαχείριση, το μάρκετινγκ (marketing), την έρευνα αγοράς (market research), τα οικονομικά και τη λογιστική (finance and accounting), την πληροφορική (IT), τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων (human resource management), την ηγεσία (leadership), την επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) και το διεθνές εμπόριο (international trade).

 

Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Postgraduate Diploma (PgDip) – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (PGDip)

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (PgDip) απονέμεται όταν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει την τελική ερευνητική του εργασία (final year thesis/project), αλλά έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα δύο εξάμηνα διδασκαλίας συμπεριλαμβανόμενων και των τελικών εξετάσεων.

Postgraduate Certificate (PgCert) – Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό (PgCert)

Το μεταπτυχιακό πιστοποιητικό (PgCert) χορηγείται όταν ο υποψήφιος ολοκληρώνει επιτυχώς ένα εξάμηνο διδασκαλίας συμπεριλαμβανόμενων και των τελικών εξετάσεων.

Δίδακτρα Μεταπτυχιακών στη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Πόσο θα κοστίσει;

Τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών Πανεπιστημίων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων κάθε χώρας (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ολλανδία κτλ). Τα παρακάτω στοιχεία είναι ενδεικτικά και δείχνουν το εύρος τιμών για κάθε επιστημονικό πεδίο.

• Biological Sciences & Health Sciences – Βιολογικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας : € 7,000 – € 14,000 ανά έτος

• Engineering – Επιστήμες Μηχανικών και Θετικές Επιστήμες: € 7,000 – € 14,000 ανά έτος

• Business and Economics – Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες: € 7,000 – € 14,000 ανά έτος

• MBA – Διοίκηση Επιχειρήσεων: € 7,000 – € 40,000 ανά έτος

• Art and Design – Επιστήμες της Τέχνης: € 7,000 – € 10,000 ανά έτος

 

Χρηματοδότηση για Μεταπτυχιακά στη Μεγάλη Βρετανία – Κρατικό Δάνειο για Σπουδές στην Αγγλία

Μεταπτυχιακό Δάνειο

Στο πλαίσιο της ισχύων χρηματοδότησης των διδάκτρων των προπτυχιακών προγραμμάτων πλέον η χρηματοδότηση με τη μορφή φοιτητικού κρατικού μεταπτυχιακού δανείου για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετάνια είναι διαθέσιμη!

Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από δημοφιλείς ερωτήσεις και λεπτομερείς απαντήσεις σχετικά με τη λήψη αυτής της χρηματοδότησης.

 

Αν είμαι φοιτητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), έχω την δυνατότητα για ένα τέτοιο μεταπτυχιακό δάνειο?

ΝΑΙ! Τα νέα μεταπτυχιακά δάνεια υπόκεινται σε κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία βασίζονται στην ηλικία, στην εθνικότητα και στην κατοικία.

Θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει υπάρξει κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από την αρχή του πτυχίου του.

Ως φοιτητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ενδιαφερόμενος είναι υποκείμενος στην ίδια προσφορά δανείου και αποπληρωμής όπως και οι εγχώριοι Βρετανοί υποψήφιοι.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανοί να λαμβάνουν το δάνειο για ένα μεταπτυχιακό σε πανεπιστήμια της Αγγλίας μόνο. Αυτό περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις κανονικής φοίτησης αλλά και τις μεθόδους διδασκαλίας εξ αποστάσεως.

Εξαιρέσεις μπορεί να εφαρμοστούν (π.χ. για λήψη δανείου στη Σκωτία) εάν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος Αγγλίας τρία χρόνια πριν την αρχή των σπουδών του. Εάν ισχύει αυτό, θα θεωρηθεί ως ένας φοιτητής που έχει έδρα την Αγγλία και θα μπορεί να πάρει δάνειο για να σπουδάσει οπουδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Ποιο είναι το όριο ηλικίας για το δάνειο?

Για να μπορείς να είσαι δικαιούχος για ένα μεταπτυχιακό δάνειο, θα πρέπει να είσαι κάτω των 60 στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους που καλείσαι να ξεκινήσεις το μεταπτυχιακό σου.

 

Αν έχω ήδη ένα μεταπτυχιακό, είναι δυνατόν να κάνω αίτηση για να σπουδάσω σε μια διαφορετική κατεύθυνση?

Δυστυχώς όχι. Ο βασικός στόχος των νέων δανείων είναι να διευρύνουν την πρόσβαση στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα μπορέσει να σπουδάσουν για την κατάκτηση ενός μεταπτυχιακού. Οπότε, οι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου δεν μπορούν να προβούν στη λήψη του δανείου.

 

Μπορώ να λάβω δάνειο για να κάνω ένα MBA?

Ναι. Όλα τα διδασκόμενα, ερευνητικά και επαγγελματικά μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μεταπτυχιακό δάνειο. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα MBA προγράμματα.

Λάβετε υπ όψιν, πάντως, ότι το συνολικό κόστος ενός ΜΒΑ προγράμματος θα είναι συχνά υψηλότερο από τις £10,000 που είναι το ανώτατο διαθέσιμο ποσό μέσω του μεταπτυχιακού δανείου.

 

Μπορώ να λάβω δάνειο για να σπουδάσω ένα MRes?

Ναι. Δίνεται πλέον μεταπτυχιακό δάνειο για MRes (μεταπτυχιακά Έρευνας) ανεξάρτητα από το αν το πανεπιστήμιο τα ορίζει ως ερευνητικά (research) η διδασκόμενα (taught).

 

Μπορώ να λάβω δάνειο να σπουδάσω ένα MPhil?

Ναι. Το MPhil (μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας) θεωρείται ένα μεταπτυχιακού-επιπέδου ερευνητικό πτυχίο, επιπέδου 7, του Βρετανικού πλαισίου πιστοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα για δάνειο για τα MPhil.

Σημειώστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τα “μεμονωμένα” MPhils. Εάν κάποιος εγγραφεί ως MPhil φοιτητής με την πρόθεση να συνεχίσει σε επίπεδο PhD, δεν μπορεί να λάβει το μεταπτυχιακό δάνειο.

 

Ποιά είναι η χρηματική άξια των μεταπτυχιακών δανείων και πως πληρώνονται?

Το υψηλότερο λαμβανόμενο ποσό για ένα μεταπτυχιακό δάνειο είναι στις £10,000. Μπορεί κάποιος να δανειστεί λιγότερα χρήματα από αυτά, αλλά όχι περισσότερα.

Βασικοί οικονομικοί όροι για το δάνειο είναι οι ακόλουθοι:

· Δίνεται δάνειο μέχρι και £10,000.

· Οι πληρωμές θα γίνουν απευθείας στους φοιτητές.

· Το δάνειο θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Θα καλύψει το δάνειο το ολικό κόστος σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος?

Η κυβέρνηση προσφέρει το δάνειο ως «συνεισφορά στο κόστος ενός επιλεγμένου μεταπτυχιακού πτυχίου». Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το δάνειο για την πληρωμή των διδάκτρων, ή για τα έξοδα διαμονής ή για οτιδήποτε θεωρεί κατάλληλο για την διευκόλυνση του μεταπτυχιακού. Στην πράξη πάντως, οι £10,000 το οποίο είναι το υψηλότερο ποσό, συνήθως είναι αρκετό για να καλύψει τα δίδακτρα σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα.

 

Πρέπει να δανειστώ ολόκληρο το ποσό των £10,000?

Όχι, οι £10,000 είναι το υψηλότερο ποσό που μπορείς να δανειστείς όσον αφορά ένα μεταπτυχιακό δάνειο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να δανειστείς τόσα πολλά. Εάν επιθυμείς μπορείς να δανειστείς ένα μικρότερο ποσό για να καλύψεις όποιες ανάγκες.

Δεν υπάρχει κατώτατο ποσό δανείου.

 

Εξετάζεται στα δάνεια η οικονομική κατάσταση της οικογένειας?

Όχι, δεν επηρεάζει κάτι τέτοιο τη χορήγηση μεταπτυχιακού δανείου. Μπορείς να κάνεις αίτηση ανεξάρτητα από το παρόν σου εισόδημα ή αποταμιεύσεις.

 

Θα ληφθεί υπόψη η πιστωτική μου αξιολόγηση η το πιστωτικό ιστορικό μου?

Όχι, η απόφαση προσφοράς μεταπτυχιακού δανείου δεν βασίζεται σε προσωπική πιστωτική αξιολόγηση η το πιστωτικό ιστορικό του ενδιαφερομένου. Η μόνη εξαίρεση υπάρχει εάν κάποιος φοιτητής παρουσιάζει καθυστέρηση με τις οικονομικές συνεισφορές του ως προς τον οργανισμό χρηματοδότησης μεταπτυχιακών δανείων για ένα ήδη υπάρχον δάνειο προπτυχιακών σπουδών.

 

Μπορώ να κάνω αίτηση για ένα μεταπτυχιακό δάνειο εάν έχω ήδη ένα προπτυχιακό δάνειο?

Ναι. Το καινούριο σύστημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μια προσιτή λύση για τους φοιτητές εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

 

Πως θα ρυθμιστούν οι δόσεις για τα μεταπτυχιακά φοιτητικά δάνεια?

Το δάνειο σας θα τμηθεί και θα δοθεί σε τρεις δόσεις ανά ακαδημαϊκό έτος: · Φοιτητές σε ένα έτους, πλήρους απασχόλησης, μεταπτυχιακού προγράμματος θα λάβουν £10,000 σε τρεις δόσεις. Αυτές θα χωριστούν σε 33%, 33% and 34% του συνολικού δανειζόμενου ποσού. · Φοιτητές σε μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα, πλήρους, ή μερικής απασχόλησης θα λάβουν £5,000 το πρώτο έτος και το δεύτερο έτος του προγράμματος τους, το οποίο ποσό πρόκειται να πληρωθεί ανά τρεις δόσεις τον χρόνο.

 

Με ποιο τρόπο θα γίνει η πληρωμή του δανείου σε τραπεζικό λογαριασμό?

Οι πληρωμές των δόσεων του δανείου θα γίνουν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή. Ο φοιτητής είναι υπεύθυνος να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να ανταποκριθεί στα δίδακτρα και σε άλλα έξοδα όπως αυτός κρίνει. Θα λάβει την πρώτη δόση της πληρωμής του δανείου του όταν το πανεπιστήμιο επιβεβαιώσει την εγγραφή και την παρακολούθηση των σπουδών. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για ένα δάνειο χωρίς να έχει τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα πρέπει να ανοίξει εκεί έναν έπειτα.

 

Τι θα συμβεί αν παύσω να σπουδάζω η αποτύχω να συμπληρώσω το μεταπτυχιακό μου?

Η πληρωμή του μεταπτυχιακού δανείου υπόκειται σε επιβεβαίωση παρακολούθησης η οποία παρέχεται από το κάθε Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Οι δόσεις του δανείου θα σταματήσουν αν φύγει ο φοιτητής από το πρόγραμμα νωρίς η μεταφερθεί σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κατάλληλο για λήψη μεταπτυχιακού δανείου. (Μεταφορές μεταξύ κατάλληλων προγραμμάτων μπορεί να επιτραπούν)

Αν κάποιος φύγει από το πρόγραμμα νωρίς, είναι ακόμα υπεύθυνος για το δάνειο και πρέπει να αποπληρώσει οποιοδήποτε ποσό έχει δανειστεί.

 

Ποιοι είναι οι όροι αποπληρωμής για το μεταπτυχιακά δάνειο?

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επίσης ελαστικούς όρους αποπληρωμής ακολουθώντας προτάσεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση.

Οι βασικοί όροι αποπληρωμής για το μεταπτυχιακό δάνειο είναι οι εξής:

Η αποπληρωμή του μεταπτυχιακού δανείου ξεκινά να πραγματοποιείται από την χρονική στιγμή που ο απόφοιτος του πανεπιστημιακού ιδρύματος λαμβάνει ως ετήσιες αποδοχές ύψους πάνω από 21,000 λίρες (δηλαδή περίπου 24,000 ευρώ). Όταν ο απόφοιτος λαμβάνει λιγότερα χρήματα ΔΕΝ αποπληρώνει το δάνειο. Εάν ένας απόφοιτος εργάζεται και το ετήσιο εισόδημά του είναι παραπάνω από 21,000 λίρες θα πρέπει να πληρώσει το 6% της διαφοράς πάνω από το όριο των 21,000 λιρών. Π.χ. εάν μια χρονιά ένας απόφοιτος λάβει ετήσιο εισόδημα 24,000 λίρες τότε η ετήσια δόση θα υπολογιστεί ως το 6% των 3,000 λιρών δηλαδή της διαφοράς από το 21,000. Με αυτόν τον τρόπο η ετήσια δόση θα είναι 180 λίρες (15 λίρες το μήνα)!

 

Θα πρέπει να αποπληρώσω ολόκληρο το μεταπτυχιακό δάνειο?

Ναι. Το ισχύων μεταπτυχιακό δανειστικό πλάνο είναι σχεδιασμένο πάνω στην αρχή ότι οι αποδέκτες θα εξοφλήσουν τα δάνεια τους εξ ολοκλήρου. Αυτό αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στην οικονομική αξία ενός μεταπτυχιακού και την μέλλουσα κερδοφόρα δύναμη των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το φοιτητικό δάνειο θα παραγραφεί μόνο μετά από την πάροδο 30 ετών.

Στο UKFC προετοιμάζουμε τους σπουδαστές μας για την ένταξη τους σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ προγράμματα όλων των κατευθύνσεων στα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Στο UKFC αναλαμβάνουμε με ευθύνη την προετοιμασία του κάθε σπουδαστή ξεκινώντας πρώτα από την επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος.

• Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση όλων των αιτήσεων και επίσημων εγγράφων καθώς και την απαραίτητη αλληλογραφία μεταξύ σπουδαστή και πανεπιστημίου έως και την εγγραφή.

• Ο κάθε σπουδαστής του UKFC παρακολουθεί μια σειρά από ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (χωρίς κόστος) που τον/την προετοιμάζουν για την ακαδημαϊκή του εξέλιξη στη Μεγάλη Βρετανία καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Το UKFC παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση και εξασφάλιση κατοικίας/φοιτητικής εστίας σε όλες τις πόλεις τις Μεγάλης Βρετανίας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει συνεχή υποστήριξη στους σπουδαστές του σε ΟΛΗ τη διάρκεια των σπουδών τους.

• UKFC – Παροχή βοήθειας για άμεση λήψη του μεταπτυχιακού φοιτητικού δανείου όσον αφορά τα δίδακτρα σπουδών στην Αγγλία.

• Το UKFC αναλαμβάνει και εξασφαλίζει με απόλυτη υπευθυνότητα και ταχύτητα τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και τη λήψη του μεταπτυχιακού φοιτητικού κρατικού δανείου.