Humanities and Law Foundation Programme – Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες

Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC Foundation course  για τις Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες είναι ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν συναφή πανεπιστημιακά προγράμματα όπως Ψυχολογία (Psychology), Νομική (Law), Αγγλική Φιλολογία (English Literature), Πολιτικές Επιστήμες (Political Sciences), Κοινωνιολογία (Sociology), Ιστορία (History), Ανθρωπολογία (Anthropology)  κ.α.

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται προσεκτικά για να επικεντρωθεί στις ακαδημαϊκές περιοχές που είναι περισσότερο χρήσιμες για κάθε επιλογή των σπουδαστών μας. Εστιάζουμε πάντα σε κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά  και προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της πανεπιστημιακής σχολής που έχει επιλέξει.

Μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να ξεκινήσετε είτε τον Σεπτέμβρη είτε τον Ιανουάριο είτε τον Ιούνιο.

Υποχρεωτικά
Μαθήματα
(Core modules) *additionalmodules may apply

Academic English and Terminology

Study Skills

Introduction to Psychology

Law

Computer Science


Μαθήματα Επιλογής
(Elective modules)

 

* modules can be compulsory for specific pathways

History and Political Science
(compulsory for some pathways)

Introduction to Sociology
(compulsory for some pathways)

English Literature
(compulsory for some pathways)

Statistics
(compulsory for some pathways)

Mathematics
(compulsory for some pathways)

Biology
(compulsory for some pathways)

Business and Economics Science

Το UKFC παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση κατοικίας/φοιτητικής εστίας εξασφαλίζοντας θέση για τους σπουδαστές του σε όλες τις πόλεις τις Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε ΟΛΗ τη διάρκεια των σπουδών τους.

Humanities and Law Foundation Programme – Σύντομη Περιγραφή των Ειδικών Μαθημάτων για τις Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες.

– Όλοι οι σπουδαστές μας με την εγγραφή τους λαμβάνουν αναλυτική περιγραφή όλων των μαθημάτων (εργαστηρίων, εργασιών κτλ.) καθώς και των κανονισμών της σχολής μας (syllabus).

BRIEF MODULE DESCRIPTORS

Study Skills: Topics covered include: Learning Styles, Reading Skills, Writing Skills, Building Research Skills, Essays, Reports, Oral and Poster Presentations, Problem Solving Skills, Planning, Linking Ideas, Work Organization, Time Management, Independent and Team Working, Resources for Various Subject Areas, How to Find Information, Lectures and Taking Notes, Abbreviations, Critical Thinking, Writing Scientifically, Library and Research Skills, Case Study Activities etc.

Introduction to Psychology: Topics covered include: Introduction to Psychology, History of Psychology, Research Methods in Psychology, Biological Basis of Behaviour, Principles of Learning, Learning From Experience, Intelligence, Memory, Consciousness, Variations in Consciousness, States of Consciousness, Sensation, Perception, Language and Thought, Language and Verbal Behaviour, Motivation, Emotion, Personality, Psychological Assessment, Social Psychology, Thinking, Stress, Coping with Stress, Psychological Disorders, Nature and Causes of Psychological Disorders, Treatment of Psychological Disorders etc.

Law: Legal history, Law and the Process of Classification, The Legal System, Types of Legislation, Sources of Law, Civil Procedure, Constitutional law, Intellectual property, Cyber law, International law, Ethics, Legal Reasoning, Product liability, Common Law, Equity, Law-making Process, The Courts and Judicial Power, Contract Law, Classification of companies, Share capital and Dividends, International Law Theories and Approaches, International Relations Perspectives on International Law, Basics of the International Legal Order, International Law Creation, Compliance and Enforcement, Domestic Law, Human Rights Law, Environmental Law, International Economic Law, International Humanitarian Law, International Criminal Law, The Role of the Jury, Crime and Punishment, Government Surveillance and Control, Law as a Social System etc.

English Literature: English Literature is a demanding course comprehensively preparing students for related University level courses. Throughout the course students will read a broad range of demanding texts from classical and contemporary literature. Students will acquire all essential skills to help them navigate, comprehend, annotate, interpret, and analyze literature. Works from major literary movements will be presented and students will learn how to recognize both the historical and philosophical contexts of a piece as well as the enduring themes present in literature which continue to speak to readers today. Students will be encouraged to question, discover, and explore as they are immersed in novels, poetry, short fiction, and drama. Students will also write about literature and at the end of the course will be able to articulate innovative ideas about a text, formulate a logical argument, support a thematic statement and thesis with textual evidence, and define their own original voices.

Computer Science: Topics covered include: Principles of Computer Science, Introduction to Computer Architecture, Programming, Classification of Programming Languages, Data processing, Computer Software, System and Application Software Computer Hardware, Operating Systems, Functions of Operating Systems, Modern Operating Systems, Computer Networks, Data Communication, Network Topologies, Communication Protocols, Laboratory Sessions, Internet, Internet Applications, Multimedia Structure and Applications, Introduction to Virtual Reality etc.

History and Political Science: 18th Century History, British History, History of Empire, Early Modern History, European History, History of British Heritage, Modern History, The History of Crime, The History of Gender, The History of War, Political Science Methods, Themes in Political Thought, Modern British Politics, Perspectives in World History, US History, Europe Historical Facts, Comparative Politics, Labour, Race and Gender, Total War in the Modern Era, Asia-Pacific International Relations, Modern East-West Encounters, Cold War, Issues in American Politics, International Relations, The Holocaust, Industrial Britain, European Union Politics, Globalisation, Governance, Media, Power and Politics in America, Marx and Marxism, The Second World War etc.

Introduction to Sociology: Introducing Sociology and Sociological Perspectives, The Sociology of Youth, Mass Communication, Public Opinion, Social Inequality, Social Problems of Minority Groups, Sociology of Education, Sociology of Religion Life, City Work, Industry Advertising, Sociology of Aging, The Family, Men and Women in Society, Gender Issues in Sociology, Sociology of Health Care, Sociology of Law, Criminology, International Migration, Everyday Life, Globalization, Race and Minorities etc.

Business and Economic Science: Introduction to Microeconomics, Basic Principles of Economics. Supply and demand, Prices and Quantities, Market Equilibrium, Comparative Statistics, Economic Efficiency, Consumer Decisions, Consumer surplus, Aggregate Demand, Producer Decisions, Technology, Profit Maximisation, Cost Minimisation. Competition and Market Equilibrium. Comparative statics, Efficiency, Welfare. Theory of demand and production for the study of econometric applications, Business Economics, Decision making, Enterprise and Economic environment. Organisations and markets, Decision and Business Strategy, Functional areas, Production, Investment, Financing and Commercialization. Corporate Finances, Types of Companies, Limited Liability, Management of Organisations, Introduction to Macroeconomics, Production, Distribution, GDP, Economic Growth, Money and Inflation, Introduction to Business Law, Legal systems, Civil law and Common law, Legal issues of economic and business activity, Legal issues concerning property, Real Estate, Intellectual property, Contracts in general, Company law, Company Taxation, Private and Public International Law, Introduction to Financial Accounting, Balance sheet, Profit and Loss Account, Econometrics, Public Management, Marketing etc.

Biology: Topics covered include: Introduction to the Biology and Chemistry of Life, The Cell, Macromolecules, Cell Membrane Structure and Function, Animal cells and Organelles, Plant Cells and Organelles, Cell Respiration and Energy, Metabolism, Photosynthesis, Cell Cycle, Mitosis and Meiosis, Intercellular Communication, Genetics, From Genes to Proteins, Molecular Biology, DNA and Gregor Mendel, Transcription and Translation, Genetics of Viruses, Cell Function, Tissue Specialization, Homeostasis, Cardiovascular System, Nervous System, Endocrine System, Reproductive System, Digestive System, Respiratory System, Immune System, Ecology, Environmental Biology, Stem Cells and Future therapies etc.

MathematicsTopics covered include: Number Systems, Algebra, Polynomials, Factorisation, Indices, Logarithms, Vectors, Differentiation, Differentiation Applications, Partial Differentiation, Curves, Series, Integration, Reduction Formulae, Integration Applications, Multiple Integrals, First and Second Order Differential Equations, Statistical Principles etc.

Statistics: Topics covered include: Introduction to Statistics, Essential Statistical Concepts Mean, Variance, Standard Deviation, Median, Sample Size, Frequency Distribution and Graphs, Descriptive Statistics, Numerical and Graphical Methods, Summary Measures, Central Tendency, Dispersion, Skewness, Location, Probability, Discrete and Continuous Probability Distributions, Sampling, Estimators and Estimates, Intervals,  Confidence Intervals, Hypothesis Testing, Inference, Variance Analysis, Simple Linear Regression, Multiple Regression, Statistical Software Applications etc.