Επιστήμες Μηχανικών και Θετικές Επιστήμες – Engineering Foundation Programme

Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC Foundation course  για τις Επιστήμες των Μηχανικών και Θετικών Επιστημών είναι ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν συναφή πανεπιστημιακά προγράμματα όπως αυτά του Μηχανολόγου Μηχανικού (Mechanical Engineering), του Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering), του Χημικού Μηχανικού (Chemical Engineering), του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού – Ηλεκτρονικού (Electrical and Electronic Engineering), του Ναυπηγού Μηχανικού (Marine Engineering), του Αεροναυπηγού Μηχανικού (Aerospace and Aeronautical Engineering), του Φυσικού, Μαθηματικού κ.α.

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται προσεκτικά για να επικεντρωθεί στις ακαδημαϊκές περιοχές που είναι περισσότερο χρήσιμες για κάθε επιλογή των σπουδαστών μας. Εστιάζουμε πάντα σε κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά  και προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της πανεπιστημιακής σχολής που έχει επιλέξει.

Μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να ξεκινήσετε είτε τον Σεπτέμβρη είτε τον Ιανουάριο είτε τον Ιούνιο.

Υποχρεωτικά
Μαθήματα
(Core modules)

Academic English and Terminology

Study Skills

Engineering Physics

Engineering Mathematics

Statistics

Advanced Computer Science


 

 

 

 

Μαθήματα Επιλογής
(Elective modules)

 

*some modules can be compulsory for specific pathways

 

Chemistry for Engineers

(compulsory for some pathways)

Design for Science

 (compulsory for some pathways)

Materials Science

Business Science

Το UKFC παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση κατοικίας/φοιτητικής εστίας εξασφαλίζοντας θέση για τους σπουδαστές του σε όλες τις πόλεις τις Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε ΟΛΗ τη διάρκεια των σπουδών τους.

Engineering Science Foundation Programme – Σύντομη Περιγραφή των Ειδικών Μαθημάτων για τις Επιστήμες των Μηχανικών και Θετικές Επιστήμες.

– Όλοι οι σπουδαστές μας με την εγγραφή τους λαμβάνουν αναλυτική περιγραφή όλων των μαθημάτων (εργαστηρίων, εργασιών κτλ.) καθώς και των κανονισμών της σχολής μας (syllabus).

BRIEF MODULE DESCRIPTORS

Study Skills: Topics covered include: Learning Styles, Reading Skills, Writing Skills, Building Research Skills, Essays, Reports, Oral and Poster Presentations, Problem Solving Skills, Planning, Linking Ideas, Work Organization, Time Management, Independent and Team Working, Resources for Various Subject Areas, How to Find Information, Lectures and Taking Notes, Abbreviations, Critical Thinking, Writing Scientifically, Library and Research Skills, Case Study Activities etc.

Computer Science: Topics covered include: Principles of Computer Science, Introduction to Computer Architecture, Programming, Classification of Programming Languages, Data processing, Computer Software, System and Application Software Computer Hardware, Operating Systems, Functions of Operating Systems, Modern Operating Systems, Computer Networks, Data Communication, Network Topologies, Communication Protocols, Laboratory Sessions, Internet, Internet Applications, Multimedia Structure and Applications, Introduction to Virtual Reality etc.

Engineering Physics: Topics covered include: Units, Physical Quantities, Vectors, Motion, Motion in two or three dimensions, Newton’s Law, Work, Kinetic Energy, Potential Energy, Momentum, Impulse, Collisions, Rotation of Bodies, Dynamics of rotational Motion, Equilibrium, Elasticity, Gravitation, Periodic Motion, Fluid Mechanics, Thermodynamics, Temperature, Heat, First and Second Law of Thermodynamics, Waves, Acoustics, Mechanical Waves, Sound and Hearing, Electromagnetism, Electric Charge, Electric Field, Electric Potential, Capacitance, Current, Resistance, Electromotive Force, Magnetic Fields, Magnetic Forces, Electromagnetic Induction, Inductance, Optics, Modern Physics, Relativity, Quantum Mechanics, Nuclear Physics Laboratory Sessions etc.

Engineering MathematicsTopics covered include: Number Systems, Algebra, Polynomials, Factorisation, Indices, Logarithms, Vectors, Differentiation, Differentiation Applications, Partial Differentiation, Curves, Series, Integration, Reduction Formulae, Integration Applications, Multiple Integrals, First and Second Order Differential Equations, Statistical Principles etc.

Statistics: Topics covered include: Introduction to Statistics, Essential Statistical Concepts Mean, Variance, Standard Deviation, Median, Sample Size, Frequency Distribution and Graphs, Descriptive Statistics, Numerical and Graphical Methods, Summary Measures, Central Tendency, Dispersion, Skewness, Location, Probability, Discrete and Continuous Probability Distributions, Sampling, Estimators and Estimates, Intervals,  Confidence Intervals, Hypothesis Testing, Inference, Variance Analysis, Simple Linear Regression, Multiple Regression, Statistical Software Applications etc.

Chemistry for Engineers: Topics covered include: Inorganic Chemistry: Introduction to Chemistry, Atomic Structure, Components of Matter, Electron Configuration, Periodic Table and Properties, Bonding Theory, Molecular Orbitals, Chemical Nomenclature, Chemical Reactions, Stoichiometry, Acids and bases, Gases, Solutions, Thermochemistry, Bioinorganic Chemistry, Laboratory Sessions etc. Organic Chemistry: Laboratory Sessions, Alkanes, Cycloalkanes, Alkenes and Alkynes, Reactions of Alkenes and Alkynes, Aromatic Chemistry, Stereochemistry, Alkyl Halides, Aldehydes and Ketones, Esters, Ethers, Carboxylic Acids, Biochemistry, Nuclear Chemistry (optional), Food Chemistry (optional), Pharmacy and Chemistry (optional), Laboratory Sessions etc.

Design for Science: Fundamentals of Design, History of Art and Design, Design Lab, CAD (Computer Aided Design), Drawing Principles, Introduction to Typography, Elements of Design, Dimensional Work, Industrial Design Process, Interior Space Design Process, Package Design / Environmental Graphic Design / Exhibit Design, Design and Accessibility, Design and Environment / Design and Sustainability, Design and Globalization, Legal, Monetary and Business Issues, Design and Color, Portfolioetc.

Materials Science: Bonding in Solids, Metallic/Ceramic Structures, Polymer Structures, Defects and Dislocations, Diffusion Chapter, Phase Diagrams, Phase Transformations, Types and Applications of Materials, Mechanical Properties, Deformation/Strengthening Mechanisms, Breaking Strength, Tensile Strength, Plastic Deformation vs. Elastic, Stretching, Statistical Analysis of Failure Data, True Stress and Strain, Bend Testing, Toughness, Resilience, Failure, Fundamentals of Fracture, Electrical properties of Materials, Optical and Magnetic Properties of Materials etc.

Business Science: Introduction to Microeconomics, Basic Principles of Economics. Supply and demand, Prices and Quantities, Market Equilibrium, Comparative Statistics, Economic Efficiency, Consumer Decisions, Consumer surplus, Aggregate Demand, Producer Decisions, Technology, Profit Maximisation, Cost Minimisation. Competition and Market Equilibrium. Comparative statics, Efficiency, Welfare. Theory of demand and production for the study of econometric applications, Business Economics, Decision making, Enterprise and Economic environment. Organisations and markets, Decision and Business Strategy, Functional areas, Production, Investment, Financing and Commercialization. Corporate Finances, Types of Companies, Limited Liability, Management of Organisations, Introduction to Macroeconomics, Production, Distribution, GDP, Economic Growth, Money and Inflation, Introduction to Business Law, Legal systems, Civil law and Common law, Legal issues of economic and business activity, Legal issues concerning property, Real Estate, Intellectual property, Contracts in general, Company law, Company Taxation, Private and Public International Law, Introduction to Financial Accounting, Balance sheet, Profit and Loss Account, Econometrics, Public Management, Marketing etc.

More information about Architecture and Engineering studies in Great Britain.